Hem

Lillamysskogsrike

Att i samspel med naturen kunna hitta en naturlig läkning för sitt eget välbefinnande.

Naturen har all tid i världen.

När du vistas i naturen sänks tempot, upplevelsebaserad inlärning, att praktiskt erfara och att inte bara intellektuellt förstå är en viktig ingrediens för mig som arbetar som naturhälsopedagog.

Koncept

1: Naturen som rum-Ute i det fria guidas deltagaren till en fördjupad kontakt med sig själv, varandra och den omgivande naturen. Mindfullness- medveten närvaro.

2: Personlig utveckling-vi tränar oss på medveten närvaro, att använda vår egen kreativa förmåga, arbetet sker individuellt eller i grupp.

3: Rehabilitering-naturen används som rum för utveckling, återhämtning och skapande..

4: Skattkistan-alla sinnen tränas i olika naturstigar

5: En dag på gården-aktivt delta med skötsel om djur, naturen på gården- lärande genom praktiska aktiviteter

6: Möte, mys,Fiske-fiske på land, i båt , eller på flotte

7: Boende- på landet, möjlighet till att hyra boende i stuga veckovis.