Personlig utveckling

Lillamysskogsrike

Att i samspel med naturen kunna hitta en naturlig läkning för sitt eget välbefinnande.

Det hektiska tempot i dagens samhälle gör att vi alla med jämna mellanrum behöver stanna upp och vända uppmärksamheten mot oss själva. Som naturhälsopedagog kan jag hjälpa dig med att kartlägga nuläge, medvetandegöra ditt mående, dina behov och ge dig redskap som kan vara till hjälp i vardagen.

Vi arbetar med att ta oss från oönskat läge till önskat läge med hjälp av naturen , om vi betraktar oss själva som en helhet, om vi vågar släppa taget, kan vi påverka till positiva förändringar.

Detta kallas ibland för flow-learning-hela människan ges näring och energi-kropp- sinnen-intellekt-känslor och ande.

Vi tränar oss på medveten närvaro,att använda vår egen kreativa förmåga för att utforska det som är och skapa det vi önskar.

Vi fångar upp dig där du är och ger dig ett nytt insiktsfullt utgångsläge