Skattkistan

Lillamysskogsrike

Att i samspel med naturen kunna hitta en naturlig läkning för sitt eget välbefinnande.

Med hjälp av våra sinnen - i olika sinnes stigar i skogen - hittar vi lösningar som ledre oss fram till vår skattkista.

Detta program erbjuds barnfamiljer, skolungdommar och andra individer/ grupper