Återhämtning

Lillamysskogsrike

Att i samspel med naturen kunna hitta en naturlig läkning för sitt eget välbefinnande.

Som naturhälsopedagog kan jag hjälpa dig , vill du ha förändring, vill du ha verktygen som gör din tillvaro mer harmonisk??

Arbetet kan ske individuellt eller i grupp - Det kan också erbjudas till individer/grupper i organisationer.

Stanna upp , lyssna ,titta och var medveten om och i naturen. I vårt stressade samhälle idag har vi glömt bort mycket av oss själva- att vara medveten om sina egna resurser, behov och önskningar. .För vem är den viktigaste personen i ditt liv?? Är det inte Du själv??