Vem är jag?

Lillamysskogsrike

Att i samspel med naturen kunna hitta en naturlig läkning för sitt eget välbefinnande.

 

Jag heter Helene Fredriksson och är utbildad barnskötare och naturhälsopedagog. Jag har arbetat inom barnomsorgen sedan 1981 och fram till 2010.Det har varit både som barnskötare, föreståndare för förskola, förskollärare och dessutom har jag varit med och startat både friskola och förskola. Inom mitt yrke som barnskötare har jag sett behov av att vistas ute i naturen, göra saker med den egna kroppen och stimulera alla sinnen. Dessa positiva upplevelser tillsammans med barnen i naturen samt en inre övertygelse om naturens läkande kraft ledde fram till att jag sökte utbildningen till naturhälsopedagog.

Jag bor i den natursköna omgivningen kring sjön Vindommen i Valemarsviks kommun, östergötland, tillsammans med min man Anders- vi har 3 vuxna söner.

Numera har vi 4 extra barn boende hos oss då våra egna är utflugna. På vår gård har vi hereford djur, grisar, kaniner, 2 bordercolli, ibland vår sons drever och 2 katter. Till gården hör en badplats , där vi har grillkåta, båtar och en flotte som man kan sova på.

Vad jag vill!

Jag vill att fler ska få möjlighet att uppleva vår natur, djur och avstressade miljö. Ge möjligheter till varje individ att uppleva naturens dynamik och återknyta kontakten med våra slumrande sinnen i våra sinnes stigar i skogen.